Make your own free website on Tripod.com

Akademik

1. Bahasa Melayu

2. Bahasa Inggeris

3. Bahasa Arab Komunikasi

4. Matematik

5. Sains

6. Sejarah

7. Pendidikan Islam

8. Geografi

9. Kemahiran Hidup Bersepadu

Menengah Rendah ( Ting. 1, 2 & 3 )

Agama ( Arab )

1. Nahu Sorf

2. Feqah

3. Tafsir

4. Hadis

5. Mutolaah

6. Akhlaq

7. Imla’

8. Khat

9. Al-Quran

Tingkatan 4 ( SMA )

Akademik

1. Bahasa Melayu

2. Bahasa Inggeris

3. Bahasa Arab Tinggi

4. Matematik

5. Sains

6. Sejarah

7. Pendidikan Syariah Islamiah

8. Pendidikan Al-Quran As-Sunnah

9. Ekonomi Asas

Agama ( Arab )

1. Nahu Sorf

2. Feqah

3. Tauhid

4. Tafsir

5. Hadis

6. Mutolaah

7. Nusus

8. Insya’

9. Balaghoh

10. Tarikh Islam

11. Akhlaq

Tingkatan 5 ( SPM )

Akademik

1. Bahasa Melayu

2. Bahasa Inggeris

3. Bahasa Arab Tinggi

4. Matematik

5. Sains

6. Sejarah

7. Pendidikan Syariah Islamiah

8. Pendidikan Al-Quran As-Sunnah

9. Ekonomi Asas

Agama ( Arab )

1. Al-Quran

2. Tafsir

3. Hadis

4. Feqah

5. Tauhid

SEKOLAH MENENGAH ISLAMIAH TAWAU

Jalan Utara, 91000 Tawau. Tel / Fax : 089-772761, smit@tm.net.my

Kurikulum