Akademik

1. Bahasa Melayu

2. Bahasa Inggeris

3. Bahasa Arab Komunikasi

4. Matematik

5. Sains

6. Sejarah

7. Pendidikan Islam

8. Geografi

9. Kemahiran Hidup Bersepadu

Menengah Rendah ( Ting. 1, 2 & 3 )

Agama ( Arab )

1. Nahu Sorf

2. Feqah

3. Tafsir

4. Hadis

5. Mutolaah

6. Akhlaq

7. Imla’

8. Khat

9. Al-Quran

Tingkatan 4 ( SMA )

Akademik

1. Bahasa Melayu

2. Bahasa Inggeris

3. Bahasa Arab Tinggi

4. Matematik

5. Sains

6. Sejarah

7. Pendidikan Syariah Islamiah

8. Pendidikan Al-Quran As-Sunnah

9. Ekonomi Asas

Agama ( Arab )

1. Nahu Sorf

2. Feqah

3. Tauhid

4. Tafsir

5. Hadis

6. Mutolaah

7. Nusus

8. Insya’

9. Balaghoh

10. Tarikh Islam

11. Akhlaq

Tingkatan 5 ( SPM )

Akademik

1. Bahasa Melayu

2. Bahasa Inggeris

3. Bahasa Arab Tinggi

4. Matematik

5. Sains

6. Sejarah

7. Pendidikan Syariah Islamiah

8. Pendidikan Al-Quran As-Sunnah

9. Ekonomi Asas

Agama ( Arab )

1. Al-Quran

2. Tafsir

3. Hadis

4. Feqah

5. Tauhid

SEKOLAH MENENGAH ISLAMIAH TAWAU

Jalan Utara, 91000 Tawau. Tel / Fax : 089-772761, smit@tm.net.my

Kurikulum